Yusif
Səmədoğlu

Filmoqrafiya

Səməd Vurğun (1966)
Dostluq məşəli (1965)
Göllərin tacı (1966)
Cəlil Məmmədquluzadə (1966)
Monrealda Azərbaycan günü (1967)
Yeddi oğul istərəm... (1970)
Polşada Azərbaycan günləri (1970)
Foto "Fantaziya" (1970)
Çiçək yağışı (1971)
Azərbaycan SSR (1971)
Səmt küləyi (1973)
Azərbaycan teatrının 100 illiyi (1974)
Axırıncı maqın sonu (1974)
Qətl günü (1990)