Vaqif
Səmədoğlu

Filmoqrafiya

Xəzinə (1970)
Ağır şkaf (1971)
Gün keçdi (1971)
Toya dəvətnamə (1973)
1001-ci qastrol (1974)
Nəğməkar torpaq (1981)
Evləri köndələn yar (1982)
Çıxılmaz vəziyyət (1983)
Cin mikrorayonda (1985)
Bircəciyim (1986)
Yaşıl eynəkli adam (1987)
Bəxt üzüyü (1991)
Karvan (1995)
Yaşıl eynəkli adam-2 (1999)
Yaşıl eynəkli adam-3 (2002)
Vurğun ocağı (2003)
Yumurta (2003)
Evləri göydələn yar (2010)
Maestro. Özüm və zaman haqqında (2011)
Gün keçdi (2012)
Vaqif Semedoğluna Xanımının verdiyi suallar (2016)
Bir sevgi tarixçəsi - Vaqif Səmədoğlu (2017)