Səməd
Vurğun

Xarici səfərlərdə

1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Londonda «Paynvud»kinostudiyasında
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Londonda «Paynvud»kinostudiyasında
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Konstantin Simonov və Aleksandr Fadeyevlə Robert Bernsin evi qarşısında
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Parlamentdə
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Karl Marksın məzarı önündə
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Xolton aerodromunda təyyarəçilərlə görüşdə
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Nyukasl şəhərində köhnə gömrükdə kitaba imza atarkən
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. «Viktoriya» vağzalında
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Qəzet redaksiyasında
1947. İNGİLTƏRƏDƏ SSRi Ali Sovetinin nümayəndələri tərkibində. Londonda səhər gəzintisi zamanı
1948. Polşanın Vrotslav şəhərində Mədəniyyət xadimlərinin Ümumdünya sülh konqresində. Şəkili və onun arxasında yazdığı sözlər: "Polşanın Vrotslav şəhərində Mədəniyyət xadimlərinin Ümumdünya sülh konqresinin günlərində cəkilmisdir"
1948. Polşanın Vrotslav şəhərində Mədəniyyət xadimlərinin Ümumdünya sülh konqresində. Şəkili və onun arxasında yazdığı sözlər: "Polşanın Vrotslav şəhərində Mədəniyyət xadimlərinin Ümumdünya sülh konqresinin günlərində cəkilmisdir"
1948. Polşanın Vrotslav şəhərində Mədəniyyət xadimlərinin Ümumdünya sülh konqresində. Aazərbaycanlı döyüşçünün məzarı önündə
1951. Bolqaristanda "Bolqar – sovet dostluğu ayı"nda. Xalq teatrında çıxış edərkən
1951. Bolqaristanda "Bolqar – sovet dostluğu ayı"nda. Döş nişanı təgdim edilərkən
1951. Bolqaristanda "Bolqar – sovet dostluğu ayı"nda. Rılski monastrının qarşısında
1951. Bolqaristanda "Bolqar – sovet dostluğu ayı"nda. Fəxri qonaqlar kitabına ürək sözü yazarkən
1951. Bolqaristanda "Bolqar – sovet dostluğu ayı"nda. Fəhlələrlə görüşdə
1951. Bolqaristanda "Bolqar – sovet dostluğu ayı"nda. Bolqar xalq sənəti sərgisində
1951. Bolqaristanda "Bolqar – sovet dostluğu ayı"nda. Son xarici səfəri zamanı. Pekində

Xarici səfərlərdə