Səməd
Vurğun

Dostları ilə

1928. Fərrux Həsənli və Cahanbaxşla. Gəncə
1928. Mir Cəlal və Əhməd Cəmil ilə. Gəncə
1936. Tacik – fars şairi Əbülqasım Lahuti ilə
1941. Azərbaycanın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovla
1945. Qələm dostları ilə Yazıçılar İttifaqında
1948. Qohumu şair  Zeynal Xəlil ilə
1949. Azərbaycan yazıçıları və şairləri arasında
1950. Akademik Yusif Məmmədəliyevlə
1951. Böyük türk şairi Nazim Hikmətlə. Moskva
1953. Yaxın dostu yazıçı Mehdi Hüseynlə
1954. Bolqar yazıçıları Xristo Radevski və Georgi Karaslavov ilə. Moskva
1954. Mirzo Tursunzadə və Mixail Şoloxovla. Moskva
1955. SSRİ və Respublikanın xalq artisti Adil İsgəndərovla Dram teatrının səhnəsində

Dostları ilə