Səməd
Vurğun

Ailəsi ilə

1928. Qardaşı Mehdixanla
1934. Xavər xanımla
1936. Xavər xanım və oğlu Yusiflə
1940. Qızı Aybənizlə
1940. Oğlu Yusif və qızı Aybənizlə
1947. Anası Məhbub xanımın məzarı önündə
1947. Oğlanları Yusif və Vaqiflə Nizami muzeyində
1948. Uşaqları ilə
1950. Xavər xanımla
1952. Oğlu Yusiflə
1952. Qızı Aybənizlə
1954. Qızı Aybənizlə

Ailəsi ilə